top of page

Waarom water zuiveren?

"Als je geen filter hebt, ben jij het filter."

Hoe meer we over water leren, hoe duidelijker het belang ervan voor onze gezondheid wordt. De functies van water zijn zo veelzijdig en onmisbaar voor alle vitale processen in het lichaam dat het alleen maar logisch is om het best mogelijke water te drinken. Dus "je bent wat je drinkt" is nog belangrijker dan "je bent wat je eet". Maar hoe weet je of water echt goed voor je is? Wat zijn de criteria waar je op moet letten?

Zuiverheid of ziekte?


Van nature is ons lichaam gemaakt om oppervlaktewater te drinken. Water uit schone rivieren en meren, regen- en gletsjerwater, dat over het algemeen weinig mineralen bevat en vrij is (of was) van verontreinigende stoffen. Zulk water is perfect voor onze genetische behoeften, transport van voedingsstoffen en zuivering van ons lichaam.

 

Als we de chemische eigenschappen van ons leidingwater willen beoordelen, helpt een blik op de Brockhaus-encyclopedie (Duitse encyclopedie) ons: "De vaststelling van grenswaarden is net zo controversieel als veel van de grenswaarden zelf, omdat wetenschappers verschillende inschattingen van de schadelijkheid van bepaalde vervuilende stoffen hebben, en omdat grenswaarden politiek onderhandelde compromissen zijn tussen wat nodig is vanuit ecologisch en (toxicologisch) gezondheidsoogpunt, wat technisch en financieel haalbaar is en wat economisch en politiek is te rechtvaardigen [....]". Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de definitie van grenswaarden de gezondheid helaas niet de prioriteit geniet.

 

Dit wordt nog duidelijker als we kijken naar de algemene grenswaarde van de Duitse drinkwaterverordening, die van 1990 is verhoogd van 670 ppm naar 1675 ppm vandaag de dag.

De bevindingen zijn eenduidig.

De bevindingen zijn duidelijk

Professor Vincent van de Universiteit van Parijs concluderde na 12 jaar onderzoek dat in regio's met hard, mineraal- en vervuilend drinkwater het ziekte- en sterftecijfer vaak meer dan twee keer zo hoog was als in regio's met zacht, niet vervuild mineraalarm drinkwater.

 

En Charles Mayo, de stichter van de wereldberoemde Mayo-klinieken, ontdekte: "Hard water is de geheime oorzaak van vele, zo niet alle ziekten die worden veroorzaakt door giftige stoffen in het spijsverteringskanaal. Hard water bevat een hoge dosis anorganische mineralen, die nieuwe, onoplosbare verbindingen vormen met de meestal evenveel aanwezige olieachtige en vette stoffen, die het organisme niet kan gebruiken.... Als men de mensen evenveel mineraalarm water zou geven als gepasteuriseerde melk, zouden veel ouderdomsziekten verdwijnen".

tabel20.jpg

De 3 gevaarlijkste vervuilende stoffen

Omdat alleen wat expliciet in water wordt gezocht, kan geen enkele wetenschapper tegenwoordig bepalen hoeveel en welke vervuilende stoffen er daadwerkelijk in ons drinkwater aanwezig zijn. Aan de ene kant wordt ons drinkwater beschouwd als het best gecontroleerde voedsel, aan de andere kant zijn er altijd discussies over de hoeveelheid en het aantal vervuilende stoffen in Duitsland. De regelmatige berichtgeving in de media over de grofste onzuiverheden en de gevolgen voor de gezondheid maken steeds meer mensen ongerust.

 

Zware metalen zoals lood, cadmium, cadmium, koper, enz.

Vanaf de huisingang tot aan de kraan in de badkamer, het toilet en de keuken kan het water ernstig vervuild zijn door zware metalen. De belangrijkste oorzaken zijn de eigen buizen en hulpstukken, die ofwel volledig uit een zwaar metaal bestaan, zware metalen bevatten of voorzien zijn van een legering met zware metalen. Vooral bij stilstaand water kunnen de betreffende metalen zich ophopen in het drinkwater en mogelijk tot aanzienlijke klinische beelden leiden.

 

Geneesmiddelen en hormonen

Miljoenen Duitsers slikken dagelijks medicijnen in. Miljoenen vrouwen nemen de pil. Via de urine of als ongebruikte tabletten komen ze in het toilet terecht en vervolgens via de riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties terug in de rivieren en het grondwater. Inmiddels zijn er meer dan 2.000 stoffen uit de farmaceutische industrie, industrie en landbouw in ons water te vinden. Aangezien veel van deze stoffen niet door rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden gefilterd of de technologie gewoonweg te duur is, worden er drugs- en hormooncocktails geproduceerd waarvan het effect op lange termijn op ons organisme nauwelijks kan worden ingeschat.

 

Nitraten en pesticiden

Volgens een studie met voor het publiek toegankelijke gegevens van de waterindustrie, het Bundesamt für Umwelt en de werkgroep Water van de deelstaten bevindt 36 procent van het Duitse grondwater zich in slechte chemische toestand. 28 procent van alle grondwatermeetpunten ligt boven de wettelijke grenswaarde voor nitraat. Pesticiden zijn in ruim 19 procent van de gevallen aantoonbaar. In het geval van pesticiden is het verergerend dat alleen de stoffen zelf worden geanalyseerd, als ze al worden geanalyseerd, maar niet hun afbraakproducten. Deze zijn vaak beter in water oplosbaar dan het oorspronkelijke bestrijdingsmiddel, zoals glyfosaat.

Geïndustrialiseerd water

Wat gebeurt er als we geen natuurlijk water drinken?
 

Zowel leidingwater als het meeste gebottelde water wordt blootgesteld aan hoge druk, wordt door rechthoekige buizen geforceerd en meestal geozoniseerd. Het resultaat is drinkwater zonder de belangrijkste gezondheidseigenschappen. De realiteit is als volgt:

 

Laag zuurstofgehalte

Natuurlijk bronwater heeft een relatief hoog gasgehalte, vooral zuurstof en stikstof, in een verhouding van ongeveer 40:60 (vergelijking: 78% stikstof in de lucht). Het gasgehalte van het leidingwater is aanzienlijk lager door de huidige behandelings- en transporttechnologieën. Gebotteld water heeft het laagste gasgehalte - zuurstof wordt voornamelijk uit het water uitgestoten om duurzaamheidsredenen en vervangen door kooldioxide (CO² in H²O = koolzuur). Het gebottelde water wordt zo bewaard tegen de prijs van het natuurlijke zuurstofgehalte.

 

Ontbrekende antioxiderende werking

De Duitse Vereniging voor Milieu- en Humane Toxicologie (Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie e.V.) zegt: "Voedingsmiddelen kunnen onze gezondheid beïnvloeden door hun elektrochemische gedrag. Omdat het van hun reducerende eigenschappen afhangt hoe goed ze elektronen kunnen vrijmaken en zo vrije radicalen onschadelijk maken. Voedingsmiddelen die goede elektrondonoren zijn, kunnen dus meer vrije radicalen onderscheppen en moeten daarom als gezonder worden geclassificeerd". Gezond water heeft een natuurlijke antioxiderende werking; het neutraliseert vrije radicalen en kan zo de ontwikkeling van veel ziekten voorkomen. Helaas verminderen waterleidingbedrijven de natuurlijke antioxiderende kracht van water door het ozoneren van leidingwater.  Het leidingwater verliest zo zijn grote gezondheidswaarde voor ons.

Traag clusteren

Voor een goed functionerende stofwisseling is het essentieel om water te drinken dat zo energierijk mogelijk is en een goede oplosbaarheid heeft. Dit bepaalt het absorptievermogen van het water om vitale stoffen naar de cellen en metabolische afvalstoffen uit de cellen te transporteren. Sterk geclusterd water daarentegen is niet meer in staat om stoffen goed op te nemen en door het celmembraan te transporteren. De vitale uitwisseling van stoffen tussen bloed en lymfe in de cel en de rug wordt dan verstoord. Als gevolg daarvan verandert het hele bloed, de lymfe- en celomgeving. De gevolgen zijn hyperaciditeit en vele daaruit voortvloeiende beschavingsziekten. Daarom is het voor onze gezondheid van cruciaal belang om te weten hoe goed ons drinkwater als vervoermiddel functioneert.

wasser-verclusterungenNL.jpg

Schadelijke informatie

Dat water een "geheugen" heeft, d.w.z. informatie kan opslaan, is een onbetwistbaar feit vandaag de dag. Hetzelfde geldt voor het feit dat deze eigenschap een ernstige invloed heeft op alle levende wezens. Hoe deze informatie wordt opgeslagen is nog grotendeels onbekend. Echter, wereldwijde bedrijven zoals Microsoft of IBM hebben de afgelopen jaren al miljarden geïnvesteerd in onderzoek naar de informatieopslagcapaciteit van water. Dit betekent onder andere dat zelfs als we schadelijke stoffen uit het drinkwater hebben verwijderd (bijvoorbeeld door middel van een omgekeerde osmosefilter), de informatie over deze schadelijke stoffen nog steeds in het water blijft - met een vergelijkbaar effect.

 

 

Rondom zorgeloos

Als u wilt weten hoe u alle vervuilende stoffen uit uw drinkwater kunt filteren en hoe u de "levensgeesten" in uw verzwakte leidingwater weer tot leven kunt wekken, hoe u het natuurlijke zuurstofgehalte en de redoxwaarde in stand kunt houden en hoe u schadelijke informatie kunt omzetten in natuurlijke, positieve informatie, kijk dan eens naar "De 9 stadia van de renaturatie van uw leidingwater".

bottom of page